Selecteer een pagina

Waar staat goddelijk ondernemen voor?

Romeinen 8:19  Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Goddelijk ondernemen heeft als doel het hart van God tot expressie te brengen in de samenleving.
Goddelijk ondernemen richt zich op genezing en herstel en het vestigen van Gods koninkrijk op aarde door middel van ondernemerschap.
Het houdt zich bezig met alle onderdelen van de samenleving. Van politiek tot onderwijs. Gezondheidszorg en economie. Van onderwijs tot amusement. Kortom. Goddelijk ondernemen wil de liefde, wijsheid, rechtvaardigheid en kracht van God brengen op aarde waar nu grote verbrokenheid en afgescheidenheid is.

Goddelijk ondernemen richt zich op zelfstandige ondernemers die zich willen inzetten via hun onderneming op de bouw van Gods koninkrijk.

God zal Zijn ondernemers zegenen die ondernemen vanuit Gods liefde, wijsheid en kracht onder leiding van de Heilige Geest. God wil niks liever dan Zijn koninkrijk vestigen op aarde en heeft daarvoor mensen nodig met moed die durven op te staan en tegen de stroom in durven te gaan.
God zoekt ondernemers die zich niet laten (mis)leiden door het grote geld maar door de grote God.

Wij zonen en dochter van God hebben een boodschap van hoop voor de hele wereld.
Er is geen probleem zo groot dat God die niet kan oplossen.
God heeft ook verstand van milieu problemen, opwarming van de aarde, afval problemen, luchtvervuiling, ziektes, medicijnen, computers, geldsystemen, politiek, kernwapens, enz.

Waar zijn de ondernemers die zich willen inzetten voor

  • een rechtvaardig geldsysteem
  • gezond en eerlijk voedsel
  • zorgdragen voor milieu
  • gezonde en eerlijke medicijnen voor een eerlijke prijs
  • eerlijke verdeling van rijkdom
  • goede zorg voor de zwakken
  • onderwijs waarin kinderen vanuit liefde en gezonde eigenwaarde toegerust worden om hun mooiste zelf te leven.
  • Het ontwikkelen van eerlijke en duurzame diensten en producten die een bijdrage leveren aan een betere en liefdevollere en schonere wereld.

God is eindverantwoordelijk voor de aarde. Wij mogen namens God handelen.
Waar blijven de zonen Gods die opstaan en in Jezus naam zich gaan inzetten voor een liefdevolle wereld.
Herstel van gerechtigheid, schoonheid, gezondheid, respect voor God, medemens en schepping,
Herstel van normen en waarden van Gods koninkrijk in de samenleving.
Herstel van de waarde van het gezin en de huwelijkstrouw.
Herstel van respect en liefde voor God.

Het is de taak van de Kerk van Christus om God te vertegenwoordigen op aarde en oplossingen aan te bieden waar de mensheid stuk loopt zonder God.

Goddelijk ondernemen wil een netwerk vormen van ondernemers die zich herkennen in bovenstaande visie en de handen in elkaar willen slaan om samen op te trekken en te gaan voor een betere wereld.

Goddelijk ondernemen is een initiatief van Robert van Mierlo